Tin tức tổng hợp, tin nhanh của atoz.vn

Cha con hạnh kiểm kém

6/27/2022 5:04:25 PM

Một cậu con trai than thở với bạn: Vợ nổi điên trước lời cầu nguyện của chồng / Chết có sướng không?

Tuần trước cô đưa giấy mời họp phụ huynh để khiển trách hạnh kiểm của tao.

Cậu bạn hỏi:

- Thế ba mày có đi không?

- Có!

- Đã đi rồi sao hôm nay mày còn cầm giấy mời họp nữa?

Cậu ta tỏ ra lo lắng:

- Đây là giấy cô mời má tao!

- Chi vậy trời?

- À, ừ thì cô mời má tao để than phiền về hạnh kiểm của... ba tao!

TIN CŨ HƠN