Tin tức tổng hợp, tin nhanh của atoz.vn

Chết có sướng không?

9/30/2023 5:09:06 PM

Một ông lão bệnh rất nặng, ông than thở với người bạn già của mình:

Tôi chắc chết mất. Không biết chết có sướng không?

Người bạn đáp:

- Dĩ nhiên là sướng rồi.

- Sao ông biết? - ông lão kinh ngạc.

Người bạn mỉm cười, nói:

- Nếu sau khi chết mà không sướng, người ta chết đều trốn về cả c

T. Đằng này chẳng thấy một người chết nào về cả, đủ biết chết là sướng rồi.

chứ. Chết có sướng không?

TIN CŨ HƠN