Những biển cấm vô nghĩa nhất Việt Nam

5/19/2017 6:04:45 AM

Các biển cấm đổ rác. cấm câu cá, cấm dán tờ rơi,... dường như tồn tại cũng như không bởi nguyên tắc 'bá đạo' - cấm gì làm nấy. - VnExpress

Càng cấm càng làm - biển cấm, biển cấm vô nghĩa, chỉ có ở Việt Nam, cấm gì làm nấy, biển cấm có cũng như không,

Càng cấm càng làm.

Không lấn chiếm lòng, lề đường - biển cấm, biển cấm vô nghĩa, chỉ có ở Việt Nam, cấm gì làm nấy, biển cấm có cũng như không,

Không lấn chiếm lòng, lề đường.

Cấm gì làm nấy - biển cấm, biển cấm vô nghĩa, chỉ có ở Việt Nam, cấm gì làm nấy, biển cấm có cũng như không,

Cấm gì làm nấy.

Thực hiện ngay và luôn - biển cấm, biển cấm vô nghĩa, chỉ có ở Việt Nam, cấm gì làm nấy, biển cấm có cũng như không,

Thực hiện ngay và luôn.

Biển cấm câu cá có lẽ được hiểu là khu vực có nhiều cá - biển cấm, biển cấm vô nghĩa, chỉ có ở Việt Nam, cấm gì làm nấy, biển cấm có cũng như không,

Biển cấm câu cá có lẽ được hiểu là 'khu vực có nhiều cá'.

(Xem thêm: Những kiểu quảng cáo 'bá đạo' chỉ có ở Việt Nam)

Cấm cũng như không - biển cấm, biển cấm vô nghĩa, chỉ có ở Việt Nam, cấm gì làm nấy, biển cấm có cũng như không,

Cấm cũng như không.

Nơi lý tưởng để họp chợ - biển cấm, biển cấm vô nghĩa, chỉ có ở Việt Nam, cấm gì làm nấy, biển cấm có cũng như không,

Nơi lý tưởng để họp chợ.

Biển cấm dẫm lên cỏ dường như để trang trí - biển cấm, biển cấm vô nghĩa, chỉ có ở Việt Nam, cấm gì làm nấy, biển cấm có cũng như không,

Biển cấm dẫm lên cỏ dường như để 'trang trí'.

Ô tô đậu đầy cả tuyến đường cấm đậu xe - biển cấm, biển cấm vô nghĩa, chỉ có ở Việt Nam, cấm gì làm nấy, biển cấm có cũng như không,

Ô tô đậu đầy cả tuyến đường cấm đậu xe.

Dường như càng nguy hiểm càng thách thức sự liều lĩnh của mọi người - biển cấm, biển cấm vô nghĩa, chỉ có ở Việt Nam, cấm gì làm nấy, biển cấm có cũng như không,

Dường như càng nguy hiểm càng thách thức sự liều lĩnh của mọi người.

Dán hẳn tờ rơi lên băng rôn tuyên truyền - biển cấm, biển cấm vô nghĩa, chỉ có ở Việt Nam, cấm gì làm nấy, biển cấm có cũng như không,

Dán hẳn tờ rơi lên băng rôn tuyên truyền.

Xem thêm: Những định nghĩa hài hước chỉ có ở Việt Nam

Tất Nhiêntổng hợp