Hạt mưa rơi nghiêng hay thẳng đứng?

6/29/2017 10:36:21 AM

Tại sao khi mưa, hạt mưa thường rơi theo phương nghiêng? Vì tôi nghĩ đáng nhẽ mưa phải rơi thẳng đứng chứ. (Lê Thành Phương) - VnExpress

Độc giả đặt câu hỏi tại đây