Loài vật có soi gương không?

7/3/2017 1:37:01 PM

Động vật có khả năng nhận biết mình trong gương giống như con người không? (Nguyễn Minh Khôi) - VnExpress

Độc giả có câu hỏi khác mời đặt tại đây