Hài Nhật Cường, Trấn Thành - Liveshow Cười Để Nhớ 3 - Phần 4 - Con Ma Đề